Nyheder

Skrot dit naturgasfyr og få tilskud til et nyt .

D. 01-04-2012

Hvis du udskifter dit naturgasfyr til en kondenserende model kan du få et tilskud på kr. 3.000,00 fra dit naturgasselskab.

Betingelserne for at få tilskud

  • Du skal have et naturgasfyr, som du vil skrotte ( gasblæseluft eller ikke kondenserende )
  • Du skal eje den ejendom, hvor naturfyret står
  • Der kan kun søges om tilskud til helårsboliger
  • Arbejdet må ikke være påbegyndt, når du søger om tilskud - det vil sige at du først må indgå en bindende aftale om arbejdet, når du har fået tilsagn om tilskud.
     

Hvordan søger jeg om tilskud?

Du går på internettet på denne hjemmeside
Her opretter du dig som bruger og kan herefter indsende en elektronisk ansøgning om bevilling af tilskud.
Du kan også ringe til Energistyrelsen og bede om at få tilsendt et skema, som du kan udfylde og indsende.
Sammen med ansøgningen skal du indsende et tilbud fra en installatør af det varmeanlæg, som du gerne vil have. Du skal være opmærksom på, at tilbuddet skal være gyldigt, når det indsendes sammen med ansøgningen.
Kontakt evt. også din kommune og hør, om der er særlige krav. Eksempelvis skal der gives en kommunal tilladelse til at nedgrave et jordvarmeanlæg. Der kan også være tilslutningspligt til naturgas eller fjernvarme i dit område.

Se her hvad du kan få i tilskud

Varmeanlæg Tilskud til enfamiliehuse Tilskud til flerfamilieboliger

Jordvarme 20.000 kr. 25 % af investeringen, dog højst 10.000 kr. pr. boligenhed
Luft til vand varmepumpe 15.000 kr. 25 % af investeringen, dog højst 10.000 kr. pr. boligenhed
Fjernvarme 10.000 kr. 25 % af investeringen, dog højst 10.000 kr. pr. boligenhed
Solvarmeanlæg*)  25 % af investeringsomkostningerne 25 % af investeringsomkostningerne
*Solvarmeanlægget kan kombineres med nyt oliefyr, naturgasfyr eller træpillefyr. Der er dog kun tilskud til solvarmeanlægget


Tilbage til oversigten
CMS & Webdesign